Nhà phân phối
Danh sách nhà phân phối- TP Đà Lạt
ĐC: 02A Lê Lai – TP Đà Lạt
Điện thọai: 063 3830034 - 3561034

- TP Hồ Chí Minh
Cửa hàng HẢI NAM
Số 21–22A Chợ Hòa Bình – Q5 - TP Hồ Chí Minh
Điện thọai: 0908 487418 – 08 38380663

- TP Đà Nẵng
 Điện thọai:  063 3830034 – 0166 7410686

- TP Hà Nội
Điện thọai: 0919 816286
 

 

 

 


Danh sách nhà phân phối ( 1/6/2010 )

   Copy right (C)  : Long Triều Coffee