>Mốc lịch sử:
- Tháng 1 năm 2005 khởi nghiệp, tổ chức phát triển Cơ sở sản xuất-chế biến cà phê Long Triều.
- Năm 2008 thương hiệu Long Triều đã được xây dựng hòan thiện và tạo được chỗ đứng cho riêng mình trong lòng người tiêu dùng.
- Năm 2009 chiếm một thị phần lớn tại Tỉnh nhà nói chung và TP Đà Đạt nói riêng. Mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống phân phối các vùng trọng điểm trên cả nước.

> Niềm tin:
- Luôn nâng tầm sáng tạo đổi mới tư duy
- Một thương hiệu gần gũi và đồng hành với người tiêu dùng


   Copy right (C)  : Long Triều Coffee